Õigusbüroo Süvaoja ja Partnerid. Vincit omnia veritas. Tõde jääb alati peale.

§ Tööõigus

Tööõigus määratleb töötajate ja tööandjate õigused ning kohustused, näiteks töölepingu vormistamine, tööaeg, puhkused, töölepingu ülesütlemine ja hüvitise kord. Tööõigust reguleerib töölepingu seadus.

  • Nõustame kõigis tööõigusega seotud küsimustes, sh töölepingute koostamine, töölepingute muutmine ja lõpetamine
  • Töökorralduse reeglite, ametijuhendite ja dokumentide koostamine
  • Esindame tööõiguslike vaidluste lahendamisel
  • Esindame töövaidluskomisjonis

Võta ühendust: info@oigusburoo.com