Õigusbüroo Süvaoja ja Partnerid. Vincit omnia veritas. Tõde jääb alati peale.

§ Äriõigus

Äriõigus reguleerib äriühingutega seonduvat, näiteks äriühingute asutamist ja juhtimist, koosolekute korraldust, aktsiate/osaühingu osade müüki, ühinemisi ning jagunemisi, äriregistri toiminguid. Äriõigust reguleerib äriseadustik.

  • Nõustame äriühingu tegevuse ja juhtimisega seotud küsimustes
  • Äriühingu asutamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamisega seotud õiguslike dokumentide koostamine
  • Äriregistri kannete tegemiseks vajalike dokumentide koostamine ja asjaajamine
  • Nõustame osanike/aktsionäre omvahelistes suhetes, osanike/aktsionäride lepingute koostamine
  • Esindame äriõiguse valdkonnaga seotud läbirääkimistel

Võta ühendust: info@oigusburoo.com