Õigusbüroo Süvaoja ja Partnerid. Vincit omnia veritas. Tõde jääb alati peale.

§ Võlaõigus

Võlaõigus on laia õigussuhete valdkonda hõlmav õigusvaldkond, mis reguleerib nii lepingutel põhinevaid võlasuhteid kui ka lepingu väliseid võlasuhteid. Võlasuhe on kahe isiku vaheline õigussuhe, mille peamiseks aluseks on lepingud. Võlasuhe võib tekkida ka lepinguvälistest asjaoludest, näiteks käsundita asjaajamine ja alusetu rikastumine. Võlaõigust reguleerib võlaõigusseadus.

  • Koostame erinevaid võõrandamislepinguid: müügileping, vahetusleping, kinkeleping
  • Kasutuslepingud: üürileping, rendileping, liisinguleping, litsentsileping, frantsiisileping, laenuleping
  • Teenuse osutamise lepingud: käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping, agendileping
  • Muud lepingud
  • Hagivaidluste koostamine kohtule
  • Avalduste koostamine
  • Nõustamine ja dokumentide koostamine lepingu täitmisel tekkinud vaidlustes
  • Nõustamine ja dokumentide koostamine kahju tekitamise nõuetes

Võta ühendust: info@oigusburoo.com