Õigusbüroo Süvaoja ja Partnerid. Vincit omnia veritas. Tõde jääb alati peale.

§ Asjaõigus

Asjaõigus reguleerib omandiõiguse erinevaid aspekte, näiteks vallasomand ja kinnisomand, valdus, hoonestusõigus ja pandiõigus. Asjaõigus sätestab kuidas erinevate asjade omand ja valdus tekivad ning millised reeglid kehtivad. Asjaõigust reguleerib asjaõigusseadus.

  • Nõustame kinnisvara müümise, üürimise ja rentimisega seotud küsimustes
  • Nõustame kaasomandi ja naabriga seotud vaidlustes
  • Korteriühistute nõustamine, näiteks võlgnike vastu võlanõuete esitamine
  • Esindame läbirääkimistel, üürikomisjonis ja muudes ametiasutustes

Võta ühendust: info@oigusburoo.com